மிக நீண்ட காலமாக தேசிய ரீதியில் சாதனைகளைப் படைத்து முன்னேறி வருகின்ற எமது பாடசாலைக்கு
தற்போதைய தகவல் தொழில் நுட்ப ரீதியில் எமது பாடசாலையை அறிமுகப்படுத்தி கொள்;ள இணையத்தளம்
ஒன்று இல்லாமல் இருந்தது. அந்த வகையில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள பாடசாலையின் வலைத்தளத்தில் இருந்து
தகவல்களை பெறவும் பாடசாலையின் நிகழ்வுகளை அறியவும் இவ் இணையத்தளம் மிகவும் பேருதவி புரியும் என நினைக்கின்றேன்.
.:: Message From Pricipal ::.
Mrs.P.Navarethnaraja
Grade 5 & GCE(O/L) Results
.:: we are warmly wel come to our website ::.
   
Grade-05 Result
Index No:
GCE(O/L) Result
Guest Book

Usefull Links

Department of Examination, Colombo, Sri Lanka.

Copy right (C)2010 Allright Reseverd
Home | Gallery | Location | GuestBook | Online Registration